Pokročilé nástroje hladín

CMS IntelliCAD® 8.x teraz poskytuje príkazy a toolbary pre pokročilú správu hladín

V programe IntelliCAD 8.x sa nachádzajú rôzne nové vylepšenia v oblasti správy hladín: Stavy hladín, Filtre hladín, Ovládanie vyhladávania hladín (Layer Explorer), Vlastnosti nových hladín v programe Explorer (Priehľadnosť, Zmrazenie nového VP), Toolbar nástrojoiv hladín a nové menu nástrojov hladín. Hladiny v systéme CMS IntelliCAD sú ako priehľadné vrstvy ktoré používate pri manuálnom kreslení.
Užívateľ môže použiť hladiny na usporiadanie rôznych typov výkresových dát. V aplikácii IntelliCAD existuje každá entita vo výkrese v určitej hladine. Keď užívatelia nakreslia entitu, vytvorí sa v aktuálnej hladine.

 cms hladiny

Užívatelia môžu ovládať viditeľnosť hladín v jednotlivých výrezoch. Pri vypínaní hladiny nie sú entity nakreslené v tejto hladine viditeľné a nevytlačia sa. Hoci môže byť hladina neviditeľná, môžete ju stále vyberať ako aktuálnu hladinu, v takom prípade sú nové objekty tiež neviditeľné, kým sa hladina opäť zapne. Entity v neviditeľných hladinách môžu tiež ovplyvniť zobrazenie a tlač objektov v iných hladinách. Napríklad entity v neviditeľných hladinách môžu skryť iné entity pri použití príkazu Hide na odstránenie skrytých čiar.

Užívatelia majú niekoľko súčasných možností prístupu k nástrojom pre hladiny. V užívateľskom rozhraní sú k dispozícii CMS IntelliCAD menu, Ribbon nástroje a panely nástrojov Hladina.