Hlavný Toolbar

Užívateľ môže rýchlo vybrať operáciu alebo riadiaci nástroj pomocou hlavnej lišty nástrojov ETOOLBOX® Mobile CAD Prehliadača. Pomocou jedného prsta vyberte nástroj na hlavnom paneli s nástrojmi.

Režimy zobrazenia

ETOOLBOX® Mobile CAD Prehliadač poskytuje 6 prednastavených osových zobrazení, 4 prednastavené izometrické pohľady a trojrozmerné 3D, skryté, 3D koncepčné a 3D reálne renderingové režimy.

Nástroje na Zoom a 3D zobrazenie

ETOOLBOX® Mobile CAD Prehliadač poskytuje aj dodatočnú kontrolu nad ZOOM a 3D zobrazením. Stlačte tlačidlo Lupy na postupné zväčšovanie či zmenšovanie alebo EXTENT a tlačidlo 3D-Rotation na aktiváciu režimu 3D zobrazenia, ktorý umožňuje užívateľovi ORBIT alebo OTOČIŤ 3D CAD model.

Multi-touch ovládanie

ETOOLBOX® Mobile CAD Prehliadač je vybavený jednoduchým a priateľským ovládaním pomocou viacerých dotykov prstov na zväčšenie, pan a 3D zobrazenie. Jedným prstom použite každý nástroj na dolnom paneli s nástrojmi.

Pan a Zoom činnosti - Použite jeden alebo dva prsty na dotykový displej a presuňte ho na PAN. Na dotykovú obrazovku použite dva prsty, roztiahnite ich alebo ich pritiahnite bližšie pre ZOOM.

 

Operácie 3D orbit a natočenie pohľadu - Otvorte 3D režim zobrazenia na paneli s nástrojmi (zväčšovacia lupa) a použite jeden prst vo vnútri kružnice 3D pohľadu na ORBIT alebo použite jeden prst mimo kružnicu 3D zobrazenia na OTOČTE. Kliknutím znova na režim 3D zobrazenia na paneli s nástrojmi opustíte tento režim zobrazenia.

 

Free Download