Prieskumník výkresu

Práca s CMS IntelliCAD prieskumníkom

IntelliCAD Prieskumník poskytuje výkonný a pohodlný spôsob údržby a správy mnohých funkcií a nastavení vašich výkresov. Pomocou programu IntelliCAD Prieskumník môžete pracovať s hladinami, typmi čiar, textovými štýlmi, súradnicovými systémami, pomenovanými zobrazeniami, blokmi a štýlmi kót v rámci aktuálneho výkresu alebo kopírovať tieto informácie medzi výkresmi.

CMS IntelliCAD Prieskumník slúži na:
• Správu prvkov súvisiacich s nastaveniami a entitami vo výkresoch.
• Usporiadanie informácií o hladinách, riadi hladiny a pracujte so stavmi hladín.
• Vytváranie a používanie typov čiar.
• Načítanie písma a vytváranie textových štýlov.
• Zvoľenie a riadenie súradnicových systémov.
• Ukladanie a obnovu pomenovaných pohľadov.
• Prácu s rozvrženiami.
• Ukladdanie, vkladanie a správu blokov a externých referencií.
• Prácu so skupinami.
• Kopírovanie, vystrihovanie a vkladanie kótovacích štýlov medzi .dwg súbormi.