Podpora Microsoft .NET 4.5

Používanie .NET aplikácií

CMS IntelliCAD® podporuje .NET 4.5 programovací jazyk pomocou .NET Classic ktorý viac zodpovedá rozhraniu .NET, používaného AutoCADom.

NET Framework je vývojová platforma pre vytváranie aplikácií. Pozostáva zo spoločného jazykového modulu runtime (CLR) a knižnice tried .NET Framework, ktorá zahŕňa triedy, rozhrania a typy hodnôt, ktoré podporujú rozsiahlu škálu technológií. .NET Framework poskytuje prostredie s riadeným výkonom, zjednodušený vývoj a nasadenie a integráciu s rôznymi programovacími jazykmi - zdroj Microsoft. [Získajte Microsoft Visual Studio]. [.Net Framework informácie na Wikipedia]