Rendering CAD Objektov

Vyváženie kvality vykreslenia pbrázku v porovnaní s použiteľnosťou a výkonom je náročná úloha. Hoci je ETOOLBOX® Mobile CAD Prehliadač vysoko závislý od hardvérovej podpory, poskytuje najlepší vykresľovací mechanizmus na zobrazovanie obrázkov SHARP pri zobrazovaní objektov 2D a 3D CAD. Tiež sme vyvinuli ďalší kód na kontrolu grafického výkonu s cieľom zvýšiť použiteľnosť a zároveň zabrániť degradácii kvality obrazu.

Rendering 2D Objektov

Rendering 3D Objektov

Free Download