Podporované CAD súbory

DOSTUPNOSŤ

Otvárajte 2D a 3D CAD súbory priamo zo zložiek vášho zariadenia alebo z priečinkov v Cloude.

Nástroj ETOOLBOX® MOBILE CAD Prehliadač je schopný otvárať súbory uložené lokálne vo vašom mobilnom zariadení. Ak je požiadavka na bezpečnosť súborov alebo používanie offline, ETOOLBOX® je vhodný mobilný kompatibilný program na prehliadanie.

CAD súbory uložené vo vzdialených službách na ukladanie údajov synchronizácie, ako je napríklad Disk Google, Dropbox atď., Môžu byť dostupné aj tým, že sú k dispozícii na použitie mimo prevádzky, kým je zariadenie stále pripojené k internetu.

Nástroj ETOOLBOX® MOBILE CAD Prehliadač ponúka prehliadač súborov, ktorý umožňuje prehliadanie a otváranie súborov.

 

fileexplorer

FORMÁTY SÚBOROV

Bezplatný ETOOLBOX® MOBILE CAD Prehliadač dokáže otvárať *.DWG, *.DXF, a *.DWF formáty súborov.

Bezplatný Download