Príkazový riadok, Menu, Toolbary a lišta Vlastností

CMS IntelliCAD® podporuje stovky príkazov programu AutoCAD®. Vyberajte AutoCAD® príkazy z rozbaľovacích ponúk a ikonových nástrojových panelov alebo napíšte syntax príkazu na výzvu príkazového riadku - podľa toho, čo najviac vyhovuje vášmu štýlu práce. Môžete pracovať s oknom CMS IntelliCAD a jeho prvkami rôznymi spôsobmi. Môžete napríklad zobraziť a usporiadať panely s nástrojmi, zobraziť panel príkazov a povoliť stavový riadok. Panely s nástrojmi a panel príkazov môžu byť tiež uložené kdekoľvek na obrazovke alebo ukotvené na okraji hlavného okna programu IntelliCAD.

Príkazový riadok je dokovateľné okno, v ktorom zadávate príkazy IntelliCAD a zobrazujú sa výzvy a iné programové správy. V predvolenom nastavení príkazový riadok zobrazuje tri najnovšie riadky výziev, ale okno môžete rozšíriť a zobraziť ďalšie riadky. Presunúť alebo zmeniť veľkosť panela príkazov ťahaním.

CMS IntelliCAD® podporuje aj súbory AutoCAD® menu (MNU), dialógové panely (DCL), fonty (SHX), skripty (SCR), a knižnice symbolov, takže môžete ľahko prenášať vlastné prostredia softvéru AutoCAD® do IntelliCAD® a pokračovať v práci vo vašom obľúbenom prostredí.

Keď píšete do príkazového riadoku, program IntelliCAD navrhuje pri písaní názvy zodpovedajúcich príkazov. Navrhované názvy sa zobrazujú AutoComplete okne. Jednoducho vyberte požadovaný príkaz v zozname. Okrem názvov príkazov môžu návrhy obsahovať názvy externých príkazov, systémových premenných, aliasov a LISP funkcií.

V Lište vlastností, sa všetky vykonané zmeny týkajúce sa hladiny, farby, hrúbky, hrúbky čiary, typu čiar, mierky čiar či štýlu tlače (ak používate tabuľky štýlov vykresľovania) ovplyvňujú všetky vybrané entity. Ak chcete zmeniť vlastnosti jednej entity vo výberovej množine, vyberte entitu zo zoznamu v hornej časti podokna Vlastnosti. Užívatelia si môžu vybrať entity, ktoré sa majú zmeniť, pomocou akejkoľvek metódy výberu entity. Navyše IntelliCAD obsahuje možnosť ovládať Priehľadnosť lišty vlastností

CMS IntelliCAD® príkazy možno vyvolať aj z rozbaľovacej ponuky IntelliCAD tak, že ich vyberiete z dostupného menu zoznamu možností. Ponuky dostupných možnosti závisia od úrovne skúsenosti, ktorá je nastavená na všeobecných možnostiach programu IntelliCAD. Užívatelia môžu používať predvolené Ribbonové rozhranie a rozbaľovaciu ponuku IntelliCAD. Panel s nástrojmi IntelliCAD nie je v predvolenom nastavení k dispozícii a dá sa ľahko aktivovať kliknutím pravým tlačidlom myši na IntelliCAD lište.