What's NEW in CMS IntelliCAD® 8.3 Premium

Working with Files

• Search for files when using the Open command by clicking Tools > Find.

• Package drawings and supporting files using the eTransmit command.

• More options are available for attaching point cloud files using the Point Cloud Underlay command.

Hatches

• Hatch patterns now support gradients.

• New dialog box interface for the Boundary Hatch command.

• HATCHTOBACK command moves hatches to the back of the draw order.

User Interface

• Show drawings on individual tabs in the main IntelliCAD window. Use the Options command, click the Display tab, then click MDI Options to specify settings for drawing tabs.

• For versions of IntelliCAD with a ribbon, workspaces are now easily accessible on the Quick Access toolbar.

• Easily save workspaces by clicking Workspaces in the status bar and choosing Save Current As.

• The Drawing Settings command has improved user interface that uses tabs instead of drop-down lists that were used previously.

• Added -MENUUNLOAD command line version.

More features

• Select entities by creating filters using the Filter command.

• When using the Print command, you can now select print transparency.

APIs

• IntelliCAD 8.3 uses Teigha version 4.2.0 from Open Design Alliance.

• Major LISP upgrade (VL*, VLA*, VLAX* functions).

System Variables

• Added or updated: DTEXTED, GFANG, GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE, XCLIPFRAME.

Novinky CMS IntelliCAD® 8.2 Premium

Práca so súbormi
• Export do súboru 3D .pdf (k dispozícii v programe PE Plus).
• Export do súboru 2D .pdf teraz obsahuje nové režimy kompresie, orezávanie obrázkov a šrafy gradientom.
• V prípade podkladov .pdf, .dwg a .dgn obsahuje nová podpora funkciu monochromaticky, vyblednutie, úpravu farieb pozadia, zobrazenie a zobrazovanie vlastností.
• Export do súboru .bmp teraz podporuje vizuálne štýly.
• Niektoré verzie programu IntelliCAD zahŕňajú možnosť otvárať, ukladať, vytvárať a upravovať súbory .dgn

Vylepšenia výkonnosti
• Zvýšený výkon pri práci s množstvom externých referencií.
• Zvýšený výkon pri vytváraní PDF a zníženie výslednej veľkosti súboru .pdf
• Zrýchlenie výberu na výkresoch so zložitými blokmi.
• Vylepšená rýchlosť posunu a priblíženia pre veľmi veľké výkresové súbory.
• Nový modul CACHEFILES bude externe ukladať dáta do vyrovnávacej pamäte, aby sa zvýšil výkon prepínania rozloženia a využitie pamäte.

Text
• Nový textový editor s viacerými riadkami umožňuje používateľom upravovať text na viacerých riadkoch. V novom editori však nie sú implementované všetky textové funkcie viacerých riadkov. Ak chcete prejsť na staršiu verziu dialógového okna textového editora viacerých riadkov, nastavte systémovú premennú MTEXTED na "oldeditor".
• Príkaz New Field umožňuje užívateľom vytvoriť pole ako multilineový text.

Užívateľské rozhranie
• Ribbonové rozhranie teraz zahŕňa kontextové ponuky, skupiny ponúk, rozšírenia panelov, podporu verzie CUI, možnosť zobraziť/skryť panely a karty a je možné ich prispôsobiť pomocou príkazu CUSTOMIZE.

Práca s entitami
• Nové dialógové okno pre príkaz REFEDIT a nový príkaz -REFEDIT
• Nové dialógové okno pre príkaz ARRAY a nový príkaz -ARRAY.
• Nový príkaz TEXTTOFRONT presunie text, kóty a odkazy na hornú časť iných entit.

Zobrazenie a vykresľovanie výkresov
• Uužívatelia, ktorí predtým používali klávesovú skratku Ctrl + ľavé tlačítko myši a ťahanie na orbit, by mali teraz používať klávesy Shift+stredné myši (alebo koliesko) kliknúť a ťahať na orbit. Ctrl+ľavé tlačítko myši a presunutie teraz podporuje štandardnú funkciu kopírovania vybraných entít systému Windows. Jednoducho stlačte Ctrl+ľavým tlačidlom myši a pretiahnutím výberu vytvorte kópiu.
• Nová integrácia s nástrojom Artisan Renderer na všetkých verziách CMS IntelliCAD 8.2 umožňuje užívateľom rýchlo vytvoriť fotorealistický obraz modelov pomocou širokej škály prednastavených materiálov a nastavenia osvetlenia v kombinácii so schopnosťou vytvárať vlastné svetlá a realistické materiály.
• Nové príkazy VPMAX a VPMIN umožňujú užívateľom maximalizovať a minimalizovať výrezy.

Ďalšie funkcie
• Panel s vlastnosťami teraz podporuje viac entít a ďalšie vlastnosti, ako sú svetelné entity a svetelné vlastnosti, vlastnosti materiálu atď.
• V prípade verzií IntelliCAD, ktoré obsahujú ribbony, ribbon teraz obsahuje kontextové ponuky, skupiny ponúk, rozšírenia panelov, podporu verzie CUI, možnosť zobraziť/skryť panely a karty a prispôsobiť pomocou príkazu CUSTOMIZE.
• Prichytenie entít pre podloženia je teraz dostupné pomocou príkazu Možnosti.
• Nový príkaz BCOUNT počíta počet blokov vo výberovej množine.
• Nový príkaz IMAGEFRAMEMODE určuje, či sú rámy obrázkov viditeľné a vytlačené.
• Nové príkazy verzie príkazového riadka: -MENU a -MENULOAD.

API
• IntelliCAD 8.2 používa Teighu verziu 4.1.1 od Open Design Alliance.
• Aktualizované rozhranie .NET API s novými funkciami
• Doplnky .NET môžu byť automaticky oddelené.
• Mnoho nových funkcií LISP.

Systémové premenné
• Pridané alebo aktualizované: ARTISANLICENSE, AUDIONOTETOOLTIP, BLOCKCACHE, CACHEFILES, CACHEMAXFILES, CACHEMAXTOTALSIZE, DGNOSNAP, DRAWINGTYPE, DTEXTED, DWFOSNAP, HYPERLINKBASE, LAYLOCKFADECTL, ORBITPREVIEWDELAY, PDFOSNAP, RENDERPLANARENTS, SHOWGRIPMENUS, SKETCHMODE, UNDERLAYFADEDEFAULT, WNDCUSDLGPOS, WNDCUSDLGSIZE, WSAUTOSAVE, XDWGFADECTL, XFADECTL .