Uvolnenie CMS IntelliCAD 8.2 Premium Edition

Uvolnenie CMS IntelliCAD 8.2 Premium Edition

September 30, 2016 - Burleson, Texas, USA. CAD-MANUFACTURING SOLUTIONS, INC. (AKA CMS) oznamuje uvolnenie nové CMS IntelliCAD 8.2 Premium Edition 2D, 3D, *.dwg a *.dgn kompatibilného cad software.

Hlavný míľnik v oblasti CAD výkonnosti bol dosiahnutý tak pri výbere objektov, ako aj pri manipulácii s grafikou (zoom.pan a 3D orbit/rotácia). CMS IntelliCAD 8.2 s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahol najvyššiu úroveň výkonnosti na trhu s CAD softvérom pri manipulácii s veľkými 2D a 3D súbormi výkresov.

Okrem toho, obsahuje aj produktívne funkcie.CMS IntelliCAD 8.1 dokázal kombinovať najčastejšie používané používateľské rozhrania, t. J. Ribbony + panely s nástrojmi a rozbaľovacie ponuky, ale teraz boli pridané aj expandéry Ribbonových kariet.

About the author

{Name.XML}

CAD Manufacturing Solutions Inc.

Highly experienced in construction, manufacturing, industry, projects development, management and design, the people behind CAD-Manufacturing Solutions, Inc. have been dedicated to the development of design solutions for CAD & Manufacturing software for more than 30 years.