Nový CMS IntelliCAD 9.2 - Opäť, CAD nástroje s tou najvyššou hodnotou pre užívateľov.

Nový CMS IntelliCAD 9.2 - Opäť, CAD nástroje s tou najvyššou hodnotou pre užívateľov.

September 23, 2019 - Burleson, Texas, USA. CAD-MANUFACTURING SOLUTIONS, INC. oznamuje uvolnenie nového CMS IntelliCAD 9.2 Premium Edition (PE a PE Plus).

CMS IntelliCAD® 9.2 je nová hlavná verzia obsahujúca opäť množstvo nových užitočných vylepšení a vlastností vysokej úrovne.

Hlavná verzia IntelliCAD 9.2 zahŕňa množstvo nových funkcií a vylepšení vrátane: importu a exportu súborov formátu IGES a STEP, mazania a kombinovania duplicitných či prekrývajúcich sa entít pomocou príkazu Overkill, použitia písma zprava doľava, výberu z ďalších typov zoznamov pre odstavcový text, vrátiť späť alebo znovu vykonať vybratý rozsah akcií, pridávanie hrúbky povrchom a sieťam pre ich prevod na trojrozmerné telesá (pre verzie IntelliCAD, ktoré podporujú objemové telesá) a publikovanie výkresu do novo podporovaného formátu .dwf/.dwfx. Môžete tiež nastaviť automatické publikovanie pre vytváranie súborov .pdf, .dwf alebo .dwfx pri ukladaní alebo zatváraní výkresu.

Aktuálni užívatelia verzie CMS IntelliCAD 9.1 môžu upgradovať na verziu CMS IntelliCAD 9.2 bez poplatkov navyše. Upgradujte na 9.1 a používajte tú istú licenciu na spustenie 9.2 po jeho uvolnení. CMS IntelliCAD 9.2 bude uvolnený 30 Septembera 2019.

 

CMS IntelliCAD 9.2 bude ďalšou významnou verziou obsahujúcou množstvo nových funkcií a vylepšení vrátane:

a) importu a exportu formátov IGES a STEP;
b) odstránenia a kombinovania duplicitných alebo prekrývajúcich sa entít pomocou príkazu Overkill;
c) písma písané zprava doľava;
d) pridávanie hrúbky povrchom a sieťam a ich konverzia na telesá;
e) nový obsah filtra výberu;
f) k modelom pridávanie výšok a čiar rezu;
g) kreslenie sendvičových stien; kreslenie prvkov detailovania pre drevo, čapy, nosníky a koľaje; a prevod dvojrozmerných entít na steny a dosky;
h) výplne filtra výberu;
i) Automatické publikovanie pre vytváranie súborov .pdf, .dwf alebo .dwfx;
a ešte viac...

 

Žiadny iný CAD balík CAD neposkytuje súpravu CAD nástrojov s takým vysokým pomerom prínosov k nákladom. Navyše užívatelia vždy dostanú špeciálnu podporu (online živá podpora alebo e-mail) pre riešenie ich otázok.

Bezplatná skúšobná verzia je dostupná v časti DOWNLOAD tejto stránky.

CMS IntelliCAD môže byť licencovaný ako Trvalá samostatná licencia, Sieťová plávajúca licencia a volitelne aj ako obnoviteľné predplatné SaaS.

About the author

{Name.XML}

CAD Manufacturing Solutions Inc.

Highly experienced in construction, manufacturing, industry, projects development, management and design, the people behind CAD-Manufacturing Solutions, Inc. have been dedicated to the development of design solutions for CAD & Manufacturing software for more than 30 years.