Sú softwarové licencie CMS trvalé alebo časovo obmedzené?

Máte k dispozícii obidve možnosti. Poskytujeme trvalé samostatné licencie alebo časovo obmedzené predplatné.

Aké sú rozdiely medzi licenciami?

a) Samostatné trvalé licencie nie sú permanentne určené len pre jeden počítač. Užívateľ môže požiadať o prevod licencie na iný podporovaný systém podľa podmienok licenčnej zmluvy LZKO (Licenčná Zmluva Koncového Užívateľa). Samostatné licencie nezahŕňajú podporu, údržbu ani aktualizácie.

b) Časovo obmedzené predplatné sa zvyčajne končí 1 rok po dátume nákupu. Na rozdiel od samostatných licencií, predplatené licencie zahŕňajú údržbu a upgrady software počas platnosti predplatného. Po uplynutí tohto obdobia má užívateľ možnosť predĺžiť predplatné zakúpením nového predplatného.

c) Žiadna zo samostatných licencií ani časovo obmedzených predplatených licencií neobsahuje vyhradenú technickú podporu. Vyhradené balíky technickej podpory je možné zakúpiť v našom internetovom obchode samostatne.