Aktualizácia na Windows 10

Aktualizácia na Windows 10 sa začala realizovať pre zákazníkov po celom svete. Aktualizácia obsahuje nové funkcie. Táto tzv. "Aktualizácia" systému Windows mení identifikáciu systému. Náš licenčný softvér CMS IntellICAD 8.1 detekuje túto veľkú zmenu a prestane fungovať, pretože zmena ID systému sa považuje za aktualizáciu systému - inak by nezahŕňal nové funkcie. 

CMS IntelliCAD 8.1 a staršie verzie nie sú kompatibilné s aktualizáciou na Windows 10.

Ak Vaša CMS IntelliCAD licencia prestala pracovať kôli upgradu systému, môžeteb to zvrátiť spustením obnovenia predchádzajúcej verzie systému Windows 10.

Pre zachovanie kompatibility software doporučujeme zakúpiť CMS IntelliCAD 8.2 PE Upgrade licencie.